Disclaimer

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze teksten en foto’s liggen bij www.meisjeopdedijk.nl.  Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze teksten en foto’s is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van www.meisjeopdedijk.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke teksten of foto’s anders aangegeven is.